Local Chapters

Vietnam

Join

Past events

Virtual Event

Liệu việc học Tiếng Nhật có dành cho bạn?

Virtual Event

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP (TẬP 1) - Sự khác biệt giữa Sống và Tồn Tại trong Đức Tin & Kinh Doanh

Virtual Event

🌻LAUNCHING LEADERS🌻 KHÓA THÁNG 8

Organizers

Mỹ Ngọc (Katherine) Lê Trần

Chapter President
Microbenefits

Tuyen Serena Nguyen

Chapter President-elect

Hoàng Hải Long

VP of Chapter Communications

Contact Us